joomla templates Youth Power Media

Tue07222014

Last update05:40:28 AM GMT

ၶၢဝ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ

ယေႊမဵၼ်ႊ ၶိုၼ်းသိမ်းလႆႈ ၼႃႈလိၼ် ဢႅဝ်ႊၶေႃႊ ဢီႊတႃႊ

တပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းယေႊမဵၼ်ႊ ၼမ်ႉမိုၼ်ႇ လေႃႇတိုၵ်း လႄႈသိုမ်းလႆႈ ၶိုၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းပွတ်းၸၢၼ်း ၶွင်ယေႊမဵၼ်ႊ ဢၼ်ၸုမ်း ၵေႃႇ ၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢႅဝ်ႊၶေႃႊဢီႊတႃႊ ၼပ်ႉႁဵင် ယၢမ်ႈပၵ်းယၢဝ်းယူႇဝႆႉ ၼႆ။

Read more:

မိူင်းသီႊလင်ႊၵႃႊ ၶုတ်းႁၼ်မၢၵ်ႇ ၼၵ်း 6 တၢၼ်ႊ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မိူင်း သီႊလင်ႊၵႃႊ ထူပ်းမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်း ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၵၢင်မိူင်း မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၼၵ်းထိုင် 6 တၢၼ်ႊ၊ ယုမ်ႇယမ် ဝႃႈပဵၼ် ၶွင်သိုၵ်းၽၢႆႇ သၢၼ်ၶတ်း ၼႆ။

Read more:

သီႊရီႊယိူဝ်ႊၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းသီႊရီႊယိူဝ်ႊ ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ် ပႃးလၢႆလၢႆပႃႇတီႇၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈလိူၵ်ႈ တင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 07/05/2012 ပူၼ်ႉမႃးသေၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ် ၶဝ်ၵုမ်း ထိင်းၼၼ်ႉ မီးၵၢၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၼႆ။

Read more:

ၵူၼ်းမိူင်းလုတၢႆ ယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သီႊရီႊယိူဝ်ႊ

ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသီႊရီႊယိူဝ်ႊ ၸႂ်ႉၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈလူင်ယိုဝ်း တီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ႁႃႊမႃႊ Hama ၼႂ်းမိူင်းသီႊရီႊယိူဝ်ႊ Syria သေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူမ်ႉတၢႆ 12 ၵေႃႉပၢႆၼႆ ၽၢႆႇလူလွမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈ ၾႃႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Read more: