joomla templates Youth Power Media

Fri08222014

Last update09:11:24 PM GMT

ၶၢဝ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ

ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်ထိ 2 ပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ- UN

inter-02-11-2-12-1ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN  လၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်း မၢၼ်ႈပဵၼ် မိူင်းဢၼ်ၽုၵ်ႇဢွၵ်ႇ ယႃႈၽိၼ်ႇၼမ်လိူဝ် ပိူၼ်ႈ ထိ 2 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ၊
ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ် ၽုၵ်ႇၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ၸိုင်ႈတႆး။

Read more:

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မေႃႇၶမ်းၽိူၵ်ႇမႃႊရီႊၶႃႊၼႃႊ Marikana တေၶိုၼ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ မေႃႇၶမ်းၽိူၵ်ႇ မႃႊရီႊၶႃႊၼႃႊ Marikana ဢၼ်မီးၼႂ်းဢႅပ်ႊၾရိၵႃႊ ၸၢၼ်း (Africa) ၸိူဝ်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉတေၶိုၼ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းၽတ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Read more:

ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၶုၵ်းထူပ်းလွင်ႈၼႅင်ၸႂ် သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈသွင်

ၵူၼ်းမိူင်း ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၶုၵ်းထူပ်းဝူၼ်ႉထိုင်လႄႈ ၼႄလွင်ႈၼႅင်ၸႂ် လွင်ႈၸဵပ်းၵႅၼ်းၸိူဝ်းလႆႈၶၢမ်ႇ သိုၵ်း ဢမေႊရိၵၢၼ်ႊ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းသဵင်းလူင် ႁိရူဝ်ႊသျီႊမႃႊ (Hiroshima)မိူဝ်ႈသိုၵ်းလုမ်ႈ ၾႃႉပွၵ်ႈသွင်။

Read more:

ၵူၼ်းတၢႆ 106 ၵေႃႉယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်း ဢီႊရၵ်ႊ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢီႊရၵ်ႊလၢတ်ႈဝႃႈယွၼ်ႉၸုမ်းလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉၶဝ်ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇပိုတ်းယိုဝ်း ဢိၵ်ႇတင်းၸႂ်ႉမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈတိုၵ်းၼႂ်း 15 ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ဢီႊရၵ်ႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23/07/2012 ၼၼ်ႉသေ မီးၵူၼ်း လုတၢႆ 106 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 200 ၵေႃႉပၢႆ။

Read more: