joomla templates Youth Power Media

Thu07312014

Last update08:45:52 PM GMT

ၶၢဝ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သီႊရီႊယိူဝ်ႊ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈၶႃႈတၢႆၵူၼ်းမိူင်း

ၸွမ်းၼင်ႇမီးလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း လုတၢႆတင်းၼမ်ၼႂ်းဝဵင်း ႁဝ်ႊလႃႊ (Houla) ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း သီႊရီႊယိူဝ်ႊၼၼ်ႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈဢမ်ႇ ၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ဢဝ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈလူင် ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Read more:

ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ တင်းၼမ် ၼႂ်းမိူင်းသီႊရီႊယိူဝ်ႊ

ၽၢႆႇပၵ်းတႃတူၺ်းလွမ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ လုမ်ႈၾႃႉၸိူဝ်းမီးယူႇဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းႁဝ်ႊလႃႊ (Houla) ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းသီႊရီႊယိူဝ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈတပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသီႊရီႊယိူဝ်ႊလႆႈၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်း 90 ၵေႃႉပၢႆၼႆ။

Read more:

ယေႊမဵၼ်ႊ ၶိုၼ်းသိမ်းလႆႈ ၼႃႈလိၼ် ဢႅဝ်ႊၶေႃႊ ဢီႊတႃႊ

တပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းယေႊမဵၼ်ႊ ၼမ်ႉမိုၼ်ႇ လေႃႇတိုၵ်း လႄႈသိုမ်းလႆႈ ၶိုၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းပွတ်းၸၢၼ်း ၶွင်ယေႊမဵၼ်ႊ ဢၼ်ၸုမ်း ၵေႃႇ ၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢႅဝ်ႊၶေႃႊဢီႊတႃႊ ၼပ်ႉႁဵင် ယၢမ်ႈပၵ်းယၢဝ်းယူႇဝႆႉ ၼႆ။

Read more:

မိူင်းသီႊလင်ႊၵႃႊ ၶုတ်းႁၼ်မၢၵ်ႇ ၼၵ်း 6 တၢၼ်ႊ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မိူင်း သီႊလင်ႊၵႃႊ ထူပ်းမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်း ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၵၢင်မိူင်း မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၼၵ်းထိုင် 6 တၢၼ်ႊ၊ ယုမ်ႇယမ် ဝႃႈပဵၼ် ၶွင်သိုၵ်းၽၢႆႇ သၢၼ်ၶတ်း ၼႆ။

Read more: