joomla templates Youth Power Media

Thu07242014

Last update05:40:28 AM GMT

worldcup-main

ၶၢဝ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ

ႁွင်ႇၵွင်ႇ တုၵ်းယွၼ်းတီႊမူဝ်ႊ ၶရေႊသီႊ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ

ႁွင်ႇၵွင်ႇ တုၵ်းယွၼ်းတီႊမူဝ်ႊ ၶရေႊသီႊ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းႁွင်ႇၵွင်ႇ (Hong Kong) ၼပ်ႉသႅၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်း ယွၼ်း တီႊမူဝ်ႊ ၶရေႊသီႊ ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ ဝၢႆးသ...

Loading...

ပၢႆးယူႇလီ

တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်လီငိူင်ႉဝႄႈ တႃႇတၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ၶႆႈၽၢႆႇလဵဝ်

တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်လီငိူင်ႉဝႄႈ တႃႇတၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ၶႆႈၽၢႆႇလဵဝ်

တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၶႆႈ ၽၢႆႇလဵဝ် ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းပဵၼ် ၼမ်တႄႉတႄႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၽူႈယိင်း လႄႈၽူႈၸၢႆး  ႁူႉၸၵ်း တၢင်းပဵၼ် ၼႆႉတင်းၼမ်  ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းပဵၼ် ...

Loading...

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

မၢၵ်ႇၼင်

Germany လႄႈ ပၢင်မၢၵ်ႇၼင် FIFA World Cup 2014

Germany လႄႈ ပၢင်မၢၵ်ႇၼင် FIFA World Cup 2014

ယဝ်ႉတူဝ်ႈ လူင်းၵႂႃႇ လီငၢမ်း ပုၼ်ႈတႃႇ ပၢင်မၢၵ်ႇၼင် ဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၽႃႉ FIFA World Cup 2014 လူၺ်ႈသျႅမ်ႇ တူၵ်းယူႇ ၼႂ်းမိုဝ်း ၸိ...

Loading...

ၶိုတ်းတၼ်း IT

ၸတ်းၵၢၼ် Bookmark ၶွင် Chrome လႄႈ Firefox

ၸတ်းၵၢၼ် Bookmark ၶွင် Chrome လႄႈ Firefox

 

ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽူႈဢၢၼ်ႇလၢႆၵေႃႉ ၵႆႉတွင်းၵိုမ်း ၸိုဝ်ႈဝႅပ်ႉသႆႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇၵဵၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ၼႂ်းပုၵ်ႉမၢၵ်ႉ (Bookmark) တႃႇႁွင...

Loading...

သၽႃႇဝ

ပိုၼ်ႇႁူႉလၢၵ်ႇလၢႆး

ၵႃး 10 သႅၼ်းဢၼ်ၵႃႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပီ 2014

ၵႃး 10 သႅၼ်းဢၼ်ၵႃႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပီ 2014

ၼႂ်းၼိုင်ႈပီပီၼၼ်ႉ မီးၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၵႃး (လူတ်ႉလူင်) မႂ်ႇတင်းၼမ် လႄႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ် လီသူၼ်ၸႂ်သုတ်း လွင်ႈၼိုင်ႈ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈၵႃးတႃႇၵ...

Loading...