joomla templates Youth Power Media

Tue09302014

Last update08:16:28 PM GMT

fact-09-29-14-elephant

ၶၢဝ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ

US ပွႆႇမၢၵ်ႇ တီႈယူႇဢၢႆႊသိတ်ႊသ် ၼႂ်းသီႊရီႊယႃႊ

US ပွႆႇမၢၵ်ႇ တီႈယူႇဢၢႆႊသိတ်ႊသ် ၼႂ်းသီႊရီႊယႃႊ

တပ်ႉသိုၵ်းဢႃႊမေႊရီႊၵၢၼ်ႊ ၼႄဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်သူင်ႇ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ၵႂႃႇမွႆႇမၢၵ်ႇတီႈတင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်း ဢၢႆႊသိတ်ႊသ် (ISIS) ၼ...

Loading...

ပၢႆးယူႇလီ

ႁူႉၸၵ်းတၢင်းပဵၼ် ဢီႊပူဝ်ႊလႃႊ (Ebola)

ႁူႉၸၵ်းတၢင်းပဵၼ် ဢီႊပူဝ်ႊလႃႊ (Ebola)

ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ဢီႊပူဝ်ႊလႃႊ ဢၼ်တိုၵ်ႉပဵၼ် ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းလင် လႄႈမီးၵူၼ်း တၢႆယွၼ်ႉတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈဢၢၼ်ႇလၢႆၵေႃႉ တေ မီးလွင်ႈၶမ်ၸႂ်ဝႃႈ...

Loading...

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

မၢၵ်ႇၼင်

Germany လႄႈ ပၢင်မၢၵ်ႇၼင် FIFA World Cup 2014

Germany လႄႈ ပၢင်မၢၵ်ႇၼင် FIFA World Cup 2014

ယဝ်ႉတူဝ်ႈ လူင်းၵႂႃႇ လီငၢမ်း ပုၼ်ႈတႃႇ ပၢင်မၢၵ်ႇၼင် ဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၽႃႉ FIFA World Cup 2014 လူၺ်ႈသျႅမ်ႇ တူၵ်းယူႇ ၼႂ်းမိုဝ်း ၸိ...

Loading...

ၶိုတ်းတၼ်း IT

Shellshock  လွင်ႈၽိတ်ပိူင်ႈပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ ဢၼ်လီၵူဝ်လိူဝ် Heartbleed

Shellshock လွင်ႈၽိတ်ပိူင်ႈပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ ဢၼ်လီၵူဝ်လိူဝ် Heartbleed

ပၵ်ႊ (Bug) ဢမ်ႇၼၼ်လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၶွမ်း ဢၼ်ထူပ်းႁၼ်ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း မိူၼ်ၼင်ႇ Shellshock ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶွမ်းၼႂ်းလုမ...

Loading...

သၽႃႇဝ

ပိုၼ်ႇႁူႉလၢၵ်ႇလၢႆး

ၶုတ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈလုမ်ႇယိပ်းမိုဝ်းၵၼ် ဢႃႇယုႁိုင် 700 ပီ

ၶုတ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈလုမ်ႇယိပ်းမိုဝ်းၵၼ် ဢႃႇယုႁိုင် 700 ပီ

ၸုမ်းၶုတ်းႁႃၶွင်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းဢင်းၵိတ်း ၶုတ်းၺႃး ၶၢပ်ႈလူပ်ႇၸၢႆး ယိင်းၵူႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ယိပ်းမိုဝ်းၵၼ်သေတၢႆ။ လၢမ်းၶၢတ်ႈဢႃႇယု ႁိုင်မွၵ်ႈ ...

Loading...