joomla templates Youth Power Media

Sat08302014

Last update02:10:36 AM GMT

fact-08-28-14-sao-shwe-thaik

ၶၢဝ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ

ယူႊၶရဵၼ်ႊ လႄႈ ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်း ၶဵင်ႇၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယူႊၶရဵၼ်ႊ

ယူႊၶရဵၼ်ႊ လႄႈ ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်း ၶဵင်ႇၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယူႊၶရဵၼ်ႊ

ၼႂ်းၽွင်းဢၼ် တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း သုၵ်ႉယုင်ႈယူႇၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ လႄႈ ၸုမ်းၽၢႆႇ သၢၼ်ၶတ်း ၼႄၽၢင်ႈႁၢင်ႈသိုၵ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ...

Loading...

ပၢႆးယူႇလီ

တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်လီငိူင်ႉဝႄႈ တႃႇတၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ၶႆႈၽၢႆႇလဵဝ်

တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်လီငိူင်ႉဝႄႈ တႃႇတၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ၶႆႈၽၢႆႇလဵဝ်

တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၶႆႈ ၽၢႆႇလဵဝ် ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းပဵၼ် ၼမ်တႄႉတႄႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၽူႈယိင်း လႄႈၽူႈၸၢႆး  ႁူႉၸၵ်း တၢင်းပဵၼ် ၼႆႉတင်းၼမ်  ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းပဵၼ် ...

Loading...

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

မၢၵ်ႇၼင်

Germany လႄႈ ပၢင်မၢၵ်ႇၼင် FIFA World Cup 2014

Germany လႄႈ ပၢင်မၢၵ်ႇၼင် FIFA World Cup 2014

ယဝ်ႉတူဝ်ႈ လူင်းၵႂႃႇ လီငၢမ်း ပုၼ်ႈတႃႇ ပၢင်မၢၵ်ႇၼင် ဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၽႃႉ FIFA World Cup 2014 လူၺ်ႈသျႅမ်ႇ တူၵ်းယူႇ ၼႂ်းမိုဝ်း ၸိ...

Loading...

ၶိုတ်းတၼ်း IT

Google ပိုတ်ႇတူဝ် Chrome 64-bit

Google ပိုတ်ႇတူဝ် Chrome 64-bit

ၸုမ်းၵူႊၵိူဝ်ႊ ပိုတ်ႇတူဝ် Chrome Browser 64-bit ဢၼ်ႁဵတ်း ၵၢၼ်ဝၢႆးလိူဝ်ၵဝ်ႇ လႄႈ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ တႃႇပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၸႂ...

Loading...

သၽႃႇဝ

ပိုၼ်ႇႁူႉလၢၵ်ႇလၢႆး

မိူင်းၼေႃႊဝေႊ တေသၢင်ႈႁူင်းသဝ်း ၼမ်ႉၶႅင် 5 လၢဝ်

မိူင်းၼေႃႊဝေႊ တေသၢင်ႈႁူင်းသဝ်း ၼမ်ႉၶႅင် 5 လၢဝ်

ၼေႃႊဝေႊ ဝၢင်းၽႅၼ်တေသၢင်ႈ ႁႅင်းသဝ်းၼိူဝ်ၼမ်ႉ 5 လၢဝ် ဢၼ်မီးၽၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်မူၺ်ၼၢႆး လႄႈ တေတေႇ ပၼ်ၵူၼ်း ၶဝ်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၼႂ်းပၢႆပီ 2016 ...

Loading...