joomla templates Youth Power Media

Tue09022014

Last update11:15:02 AM GMT

fact-08-29-14-shan-government-sha-bwa

ၶၢဝ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ

တပ်ႉသိုၵ်းယူႊၶရဵၼ်ႊလၢတ်ႈ ဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉတေမီးပၢင်တိုၵ်းလူင်

တပ်ႉသိုၵ်းယူႊၶရဵၼ်ႊလၢတ်ႈ ဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉတေမီးပၢင်တိုၵ်းလူင်

ဝၢႆးသေရတ်ႊသျႃႊ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ၼပ်ႉႁဵင် ၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်း ၼႂ်းမိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ ဢၼ်တိုၵ်ႉတေႃႇသူႈၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇၼၼ်...

Loading...

ပၢႆးယူႇလီ

တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်လီငိူင်ႉဝႄႈ တႃႇတၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ၶႆႈၽၢႆႇလဵဝ်

တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်လီငိူင်ႉဝႄႈ တႃႇတၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ၶႆႈၽၢႆႇလဵဝ်

တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၶႆႈ ၽၢႆႇလဵဝ် ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းပဵၼ် ၼမ်တႄႉတႄႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၽူႈယိင်း လႄႈၽူႈၸၢႆး  ႁူႉၸၵ်း တၢင်းပဵၼ် ၼႆႉတင်းၼမ်  ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းပဵၼ် ...

Loading...

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

မၢၵ်ႇၼင်

Germany လႄႈ ပၢင်မၢၵ်ႇၼင် FIFA World Cup 2014

Germany လႄႈ ပၢင်မၢၵ်ႇၼင် FIFA World Cup 2014

ယဝ်ႉတူဝ်ႈ လူင်းၵႂႃႇ လီငၢမ်း ပုၼ်ႈတႃႇ ပၢင်မၢၵ်ႇၼင် ဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၽႃႉ FIFA World Cup 2014 လူၺ်ႈသျႅမ်ႇ တူၵ်းယူႇ ၼႂ်းမိုဝ်း ၸိ...

Loading...

ၶိုတ်းတၼ်း IT

Google ပိုတ်ႇတူဝ် Chrome 64-bit

Google ပိုတ်ႇတူဝ် Chrome 64-bit

ၸုမ်းၵူႊၵိူဝ်ႊ ပိုတ်ႇတူဝ် Chrome Browser 64-bit ဢၼ်ႁဵတ်း ၵၢၼ်ဝၢႆးလိူဝ်ၵဝ်ႇ လႄႈ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ တႃႇပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၸႂ...

Loading...

သၽႃႇဝ

ပိုၼ်ႇႁူႉလၢၵ်ႇလၢႆး

မိူင်းၼေႃႊဝေႊ တေသၢင်ႈႁူင်းသဝ်း ၼမ်ႉၶႅင် 5 လၢဝ်

မိူင်းၼေႃႊဝေႊ တေသၢင်ႈႁူင်းသဝ်း ၼမ်ႉၶႅင် 5 လၢဝ်

ၼေႃႊဝေႊ ဝၢင်းၽႅၼ်တေသၢင်ႈ ႁႅင်းသဝ်းၼိူဝ်ၼမ်ႉ 5 လၢဝ် ဢၼ်မီးၽၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်မူၺ်ၼၢႆး လႄႈ တေတေႇ ပၼ်ၵူၼ်း ၶဝ်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၼႂ်းပၢႆပီ 2016 ...

Loading...